Hur behandlas våra sjuka och de äldre?

Våra sjuka och våra äldre måste bemötas som människor och inte som objekt i någon slags fabrik, de som har den attityden får och ska nog söka sig till just ett fabriksarbete.

”Istället för en trygg natt i sin säng fick brukaren tillbringa natten, och efter ytterligare en miss på morgonen flera timmar, i en fåtölj. Trots att det var fyra medarbetare på boendet blev personen kvarlämnad utan möjlighet att själv kunna påkalla hjälp från personalen. Detta gjorde att personen fick tillbringa flera timmar på helt fel plats. – Brukaren var både upprörd, ledsen och uppskattade inte alls det här, säger Eric Semb.”

Nej det kan man ju verkligen förstå, att tillbringa natten ska väl ändå inte vara ungefär som att ligga i spännbälte på ett mentalsjukhus?

”Internutredningen som vårdboendet tillsatte visade på brister i kommunikationen mellan enhetschef och personal samt mellan kvälls- och nattpersonal. Denne kommunikationsbrist gjorde att nattpersonalen inte fick information om att brukaren inte kommit i säng. – Det är inte alltid lätt att veta när det är medarbetarens personliga ansvar och när det är ett systemfel, säger Eric Semb.”

Kanske dags att bemöta dessa människor som just människor, de som varit med om att bygga upp det samhälle som vi nu lever och verkar i!?

J.E.H.

SVT

Narkotikadödligheten i Sverige

När ska Sverige ta rätt kurs gällande narkotikan?

Att Sverige har den högsta dödligheten bland narkomaner är ju skamligt och helt horribelt, men så går det ju när idioter får styra och ställa. För det första borde Morgan Johansson inse att kriget mot narkotikan är ett krig som är helt omöjligt att vinna, och bara en idiot skulle tro på något sådant som Morgan Johansson tror på.

Vi måste lägga av att straffa narkomanerna och istället satsa på att få tag i de som är lite högre upp i kedjan. Att det idag är kriminellt att gå utomhus med narkotika i blodet, vad var meningen men den lagen?

Det var Moderaterna med Carl Bildt i spetsen som införde den infantilt icke-fungerande lagen, så där ska för en gångs skull S slippa få skulden.

Vi måste börja med att avkriminalisera bruket av narkotika, legalisera cannabis och försöka få alkoholkonsumtionen att minska drastiskt då det är den farligaste drogen av dem alla!

J.E.H.

YouTube