Och så bara lite om utsatta områden

”De utsatta områdena motsvarar sammanlagt endast 0,02 procent av Sveriges geografiska yta och befolkningsmängden i de utsatta områdena är omkring 550 000 personer, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning. Men en stor del av problematiken kring de grova våldsuppgörelserna i form av skjutningar har sin grund i utsatta områden. Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön sker till exempel enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, mer än åtta gånger så ofta, relaterat till befolkningens storlek, i socialt utsatta områden. Övergripande och långsiktigt är polisens mål att det i framtiden inte ska finnas några utsatta områden. Tillsammans med andra måste polisen motverka de kriminellas påverkan. Lägesbilden över kriminell påverkan i lokalsamhället ger oss en grund för det arbetet.”

Tack för mig, det var allt.

J.E.H.

Författare: Hirding Wall

En liten modest men också kaxig blogg om Sverige. Om brottsligheten och andra viktiga samhällsfrågor. Mest med fokus på Sverige men även med en snabb titt på omvärlden.

%d bloggare gillar detta: